Zrzeczenie się

Zastrzeżenie dla https://www.carpar.pl

Na tej stronie znajdziesz zrzeczenie się https://www.carpar.pl udostępnione przez Etradon BV. W niniejszym oświadczeniu informujemy, pod jaką rezerwacją oferujemy informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna

Wykorzystanie informacji na tej stronie jest bezpłatne, o ile nie kopiujesz, nie rozpowszechniasz ani w inny sposób nie wykorzystujesz lub nie wykorzystujesz tych informacji. Możesz ponownie wykorzystywać informacje na tej stronie tylko zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Bez wyraźnej pisemnej zgody Etradon BV nie wolno ponownie wykorzystywać tekstu, materiałów fotograficznych ani innych materiałów na tej stronie. Własność intelektualna należy do Etradon BV.

Brak gwarancji dokładności

Jeśli dotyczy:

Za ceny na naszej stronie internetowej staramy się jak najdokładniej odwzorować rzeczywistość i planowane ceny. Błędy, które powstają i są rozpoznawalne jako błędy programowania lub pisania, nigdy nie stanowią powodu do roszczenia lub przyjęcia umowy lub umowy z Etradon BV.

Etradon BV dąży do stworzenia strony internetowej, która jest jak najbardziej aktualna. Jeśli pomimo tych wysiłków informacje lub treści na tej stronie są niekompletne i / lub niepoprawne, nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za to.

Informacje i / lub produkty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji i / lub roszczenia do poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub ponownego zainstalowania tych materiałów bez uprzedniego powiadomienia. Etradon BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zawarte na stronach internetowych, do których odsyłamy za pośrednictwem hiperłączy.

Poprawki

Jeśli to zastrzeżenie ulegnie zmianie, na tej stronie znajdziesz najnowszą wersję zrzeczenia się https://www.carpar.pl.