Polityka zwrotów

Do dostawy towarów

Prawo do odwołania

Masz prawo anulować tę umowę w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. Okres anulowania wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabyłeś, lub osoby trzeciej innej niż przewoźnik i wskazanej przez Ciebie nabywa fizyczne posiadanie ostatniego towaru.

Aby skorzystać z prawa do anulowania, musisz nas poinformować [WSTAWIĆ: nazwa firmy, ulica, numer, kod pocztowy, miasto, adres e-mail, numer telefonu] Twojej decyzji o anulowaniu tej umowy wyraźnym oświadczeniem (np. List wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Możesz użyć załączonego formularza anulowania modelu, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu anulowania, wystarczy, że prześlesz swoją wiadomość dotyczącą korzystania z prawa do anulowania przed upływem okresu anulowania.

Skutki anulowania

Jeśli anulujesz tę umowę, zwrócimy Ci wszystkie płatności otrzymane od Ciebie, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w przypadku wybrania innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowanej przez nas), bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot zostanie dokonany przy użyciu tych samych środków płatności, które zostały użyte w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności, dopóki nie otrzymamy towaru z powrotem lub dostarczysz dowód wysłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Użytkownik powinien odesłać towary lub przekazać je nam, bez zbędnej zwłoki, aw każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślesz towary przed upływem okresu 14 dni. Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z produktem w sposób inny niż jest to konieczne do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Adres zwrotny:
Avison BV
Dept. 1436
De Windturbine 7
3815 KP Amersfoort
Holandia